Vireillä olevat asemakaavat

Asemakaavan muutoksen vireilletulo ns. Allianssin alue
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 3.4.-4.5.2020
Kuulutus 2.4.2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muuttaminen tilalla Kotitunturi 1:396
Valmisteluvaiheen nähtävilläolo 20.3.-20.4.2020
Kuulutus 19.3.2020
Kaavakartta
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutoksen vireilletulo tilalla Kortekangas 2:196
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 7.2.-9.3.2020
Kuulutus 6.2.2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaava ja asemakaavan muutos Vitsa-aavantiellä Kortelammen ympäristössä
Kaavaehdotus nähtävillä 15.11.-16.12.2019
Kuulutus 14.11.2019
Kaavakartta
Kaavaselostus
Luontoselvitys
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan laatiminen tilalla Soutajankorpi 79:3
Valmisteluvaiheen nähtävilläolo 6.7.- 6.8.2018
Kuulutus 5.7.2018
Kaavakartta
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Luontoselvitys

Asemakaavan muuttaminen Kirkkotien ja Koulutien välisellä aluella (Kirkonkylän keskusta)
Osallistumis- ja arvointisuunnitelma nähtävillä 11.2. – 13.3.2015
Kuulutus 11.2.2015
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 Asemakaavan muuttaminen Pyhätunturin osa-alueella B (ns. Noitatunturin alue)
Kaavaehdotus nähtävillä 10.5. – 10.6.2009
Kuulutus 07.05.2009
Aluesuunnitelma
Kaavakartta
Kaavaselostus
Selvitys matkailullisesta strategiasta
Mitoitus- ja vuodepaikkalaskelma
Natura tarveharkinta
Liikenneselvitys
Luonto- ja maisemaselvitys
Vesihuoltoselvitys
Erityisalueiden yleisselvitys
Rakentamisen vaiheistus ja rakentamistehokkuus
Rakennustapaohjeet
Havainnekuvia
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma